Felhasználási feltételek

Essity Hungary Kft. 
1021 
Budapest
Budakeszi út 51. 
Magyarország 
Bejegyzett magyarországi iroda 
Reg. Reg. sz. Sz.: 3226403 
 
Az alábbiakban az „Essity” vagy „mi” kifejezések az Essity Hungary Kft.-re mint a jelen honlap („weboldal”) üzemeltetőjére vonatkoznak, kivéve, ha egy adott weboldal vagy egyéb szolgáltatás egy másik szervezetet jelöl, amely esetben az „Essity” kifejezés az ott említett szervezetre utal. Az itt olvasható felhasználási feltételek az itt olvasható felhasználási feltételekre hivatkozó webhelyekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkoznak.
 
Az Essity a weboldal és az itt olvasható felhasználási feltételek biztosítása során a magyar jog szerint jár el. Mivel azonban az Essityhez világszerte több működő vállalat is tartozik, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy adott weboldal vagy szolgáltatás szolgáltatójaként egy másik vállalat van feltüntetve, az adott vállalat székhelye szerinti ország nemzeti jogszabályai eltérő vagy kiegészítő szabályokat írhatnak elő. Ilyen esetekben a hatályos nemzeti jogszabályok alkalmazandóak, és az ilyen szervezetek a szükséges mértékben betartják őket.

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldalon található anyagokat az Essity kizárólag tájékoztatás céljából, szolgáltatásként biztosítja a felhasználóknak. A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően.
A weboldal tartalmainak letöltésével Ön elfogadja az itt olvasható feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni a feltételeket, ne használja a weboldalt, illetve ne töltsön le róla tartalmakat.

Védjegyekre vonatkozó információ

Minden név, logó és védjegy az Essity, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy engedélyesei, illetve vegyes vállalati partnerei tulajdonában áll. Az Essity védjegyei és márkanevei kizárólag ezen felhasználási feltételek szerint használhatók, illetve az Essity előzetes írásos beleegyezésével.
 
Az Essity védjegyeinek az Essity termékek reklám- és promóciós célú használatához az Essity engedélye szükséges.

Egyetlen letöltésre korlátozott használat

A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, gomb ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az Essity vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó és/vagy egyéb jogszabályokat, és polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 
Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az Essity weboldalakról Ön egyetlen példányban töltheti le a tartalmat számítógépre, kizárólag saját személyes belső használatra, nem pedig kereskedelmi célból.
 
Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy bármilyen kereskedelmi célból továbbadni; tilos eltávolítani az adatokról, információkról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. Ön elismeri felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.
 
Ön felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az Essity kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az észszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása szigorúan tilos. Előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül nem illesztheti be a weboldalt egy másik weboldalba/se a weboldal tartalmát, és nem hivatkozhat a kezdőoldalon kívül más oldalra. Az Essity semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosít Önnek szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titok alapján.

A felelősség kizárása

Az itt található információk adott állapotban, mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül szerepelnek, az eladhatóságra, a szellemi tulajdon sértetlenségére vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is beleértve. A weboldalon elhelyezett, külső felek weboldalaira mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az Essity semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, illetve azok hitelességéért.
 
Az Essity semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő kárért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadását vagy az információvesztést, akkor sem, ha az Essitynek tudomása lehetett a károk bekövetkezésének lehetőségéről.
 
Az Essity továbbá nem szavatolja az információkban esetlegesen előforduló információk, szövegek, ábrák, linkek vagy más elemek pontosságát és hiánytalanságát.  Az Essity bármikor, előzetes értesítés nélkül is módosíthatja a tartalmat, vagy az itt szereplő termékeket. Az Essity nem kötelezi magát az információk vagy más anyagok frissítésére ezen a weboldalon.

A felhasználó által közzétett tartalmak

A felhasználó által a weboldalon közzétett valamennyi adat, információ vagy más tartalom (a továbbiakban: „tartalom”) nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az Essitynek nincsenek kötelezettségei a tartalmakra vonatkozóan.
Az Essity szabadon, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közzétett tartalmakat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagokat, szövegeket és egyéb tartalmakat.
 
Amennyiben Ön személyes adatokat tesz közzé az Essity számára a weboldalon vagy más módon, ezzel beleegyezik abba, hogy az így közzétett adatokat az Essity felmérésekhez, illetve termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek vagy más országokba való továbbítását, illetve az Ön személyes adatainak az interneten való közzétételét. A svéd törvények szerint az Essity felel a személyes adatok ilyen jellegű kezeléséért. Helytelen adatok vagy a személyes adatokkal kapcsolatos más problémák esetén forduljon az Essityhez.
 
Nem tehet közzé olyan tartalmakat, melyek támadóak, vagy sértik mások adatait, vagy amelyek kereskedelmi reklámnak minősülhetnek, vagy amelyek bármilyen módon illegálisak vagy nem megfelelőek. Az Essity törli az ilyen tartalmakat, amikor tudomására jutnak, és fenntartjuk a jogot arra, hogy kizárjuk felhasználóként weboldalunkról vagy szolgáltatásainkból.
 
A külső felek által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a külső felek feltételei is vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a „Statement of Rights and Responsibilities” (Jogi és Felelősségi Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a külső felek szolgáltatásainak igénybevétele előtt olvassa el az ilyen feltételeket.

Egyéb rendelkezések

Az Essity bármikor felülvizsgálhatja ezeket a felhasználási feltételeket a jelen közzététel frissítésével. Az Essity fenntartja a kizárólagos jogot: (1) az itt olvasható jogi nyilatkozat bármikor történő módosítására, (2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy (3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.
 
Ha az itt olvasható jogi nyilatkozat bármelyik feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A felhasználási feltételek elfogadása

A felhasználási feltételek elfogadásával, valamint a webhely megnyitásával és használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.  Emellett a böngészőjében meglévő beállításokkal is beleegyezhet abba, hogy cookie-kat használjunk.

A felhasználó által közzétett tartalmak

Az Essity hozzájárulhat ahhoz, hogy Ön adatokat, megjegyzéseket vagy egyéb tartalmakat tegyen közzé webhelyünkön, a közösségi oldalakon vagy más online szolgáltatásokban. Minderre azért kerülhet sor, hogy megkönnyítse az Essity vállalattal és termékeivel kapcsolatos információ áramlását. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók által közzétett tartalmakra vonatkozó feltételek a jogi nyilatkozatban olvashatóak (lásd fent).